4 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Standard Double
600.000₫
Standard Double

Giường:King-size
Hướng:vườn
Kích thước:24 m2
Người:2 người

600.000₫

Chi tiết

Deluxe Double
700.000₫
Deluxe Double

Giường:King-size
Hướng:vườn hoặc biển
Kích thước:24 m2
Người:2 người

700.000₫

Chi tiết

Deluxe Twin
700.000₫
Deluxe Twin

Giường:2 giường đơn
Hướng:vườn hoặc biển
Kích thước:24 m2
Người:2 người

700.000₫

Chi tiết

Deluxe Triple
800.000₫
Deluxe Triple

Giường:1 king và 1 đơn
Hướng:vườn hoặc biển
Kích thước:24 m2
Người:3 người

800.000₫

Chi tiết